Kontinuitet i styre og stell – og et overskudd på 350 000 – Drammen

Kontinuitet i styre og stell – og et overskudd på 350 000

40 minutter brukte det digitale årsmøtet til DHK på å applaudere gjennom regnskap, beretning, budsjett og valg. Optimismen er så stor at budsjettet økes, også på sport, i 2021.

Koronaepidemien til tross, DHK kom gjennom annus horribilis med gode sportslige resultater, et overskudd på drøye 335 000 kroner, og godkjent på alt det klubben blir mål og veid på gjennom et år.
Og med kontinuitet i styret, der fire av fem ikke var på valg, og der Robert Ege ble gjenvalgt for to nye år, ser styreleder Svein-Erik Bjerkrheim lyst på det som skal komme.
-Det ble et hyggelig og udramatisk møte når resultatene både økonomisk og sportslig er så gode som de som ble presentert i dag, sier Bjerkrheim.
– Alle resultatene viser at her er det gjort mye godt arbeide over hele linjen, legger han til.

Styrelederen er fornøyd med driften i det vanskelige året 2020


Klubben tok medalje for fjerde sesongen på rad i fjor våres, en rekke som ble forlenget til fem denne sesongen.

Bjerkrheim innrømmer at det var en viss skepsis gjennom driftsåret 2020 på grunn av koronaepidemien som rammet Norge i midten av mars 2020.
En skepsis som nå er snudd til så stor optimisme at styret la fram et budsjett en million kroner høyere en forrige sesong, og trener Kristian Kjelling har fått plusset på den sportslige satsingen med en halv million kroner foran neste sesong

-Jeg må berømme alle, fra administrasjonen gjennom styre til spillere, støtteapparat og frivillige for at vi kom gjennom 2020 som vi gjorde, sier styrelederen.
Parallelt med et økt budsjett fra 9,25 millioner kroner til 10, 5 millioner, ligger det også forventinger til et overskudd på 750 000 kroner i driftsåret 2021.
– Og så har vi som mål å rekruttere inn noen flere til styre og stell fra næringslivet, og vi skal jobbe hardt for å få med flere kvinner, lover Bjerkrheim.
De som skal styre klubben det neste året er Svein-Erik Bjerkrheim, Terje Berget, Gunnar Homdrum, Kåre Hoel og Robert Ege.