Styret i Drammen Håndballklubb 2022/23 – Drammen

Styret i Drammen Håndballklubb 2022/23

StyrevervNavn
LederRagnhild Larsen – Nyhus Haaning
NestlederFrode Falk
StyremedlemKnut Gilhuus
StyremedlemRobert Ege
StyremedlemJostein Johansen