Styret i Drammen Håndballklubb 2022/23 – Drammen

Styret i Drammen Håndballklubb 2022/23

Leder Ragnhild Larsen – Nyhus Haaning
Nestleder Frode Falk
Styremedlem Knut Gilhuus
Styremedlem Robert Ege
Styremedlem Jostein Johansen