Styret i Drammen Håndballklubb 2023/24 – Drammen

Styret i Drammen Håndballklubb 2023/24

StyrevervNavn
LederRagnhild Larsen – Nyhus Haaning
NestlederFrode Falk
StyremedlemKnut Gilhuus
StyremedlemRobert Ege
StyremedlemJostein Johansen