Refleksvester fra Glitre Energi til alle 1. klassinger – Drammen

Refleksvester fra Glitre Energi til alle 1. klassinger

I samarbeid med Glitre Energi har følgende spillere i DHK; Espen Lie Hansen, Andrè Christiansen, Joakim Hykkerud og Adrian Aalberg vært på skolebesøk i distriktet for å levere ut refleksvester til 1.klasse.

Refleksvester til alle førsteklassinger i distriktet er noe Glitre Energi har gitt i gave i mange år, og blir godt mottatt av skolene.

Under slagordet: OMSORG GLITRER I MØRKET! – ønsker Glitre Energi at alle barn skal være godt synlig på skoleveien. Og DHK støtter dette flotte initiativet til vår lokale samarbeidspartner.

Glitre brosjyre til alle 1. klassinger