Kamp for UNICEF – Drammen

Kamp for UNICEF

DHK møter St. Hallvard og CENIKA inviterer til kamp for flyktningebarn i Jordan.

Se mer her om hva hjelpen går til!