Fair Play-prisen til DHK – Drammen

Fair Play-prisen til DHK

Det er NHF i samarbeid med Norsk Tipping som har etablert Fair Play-prisen i Postenligaen. Prisen på kr 25.000 tildeles det lag som gjennom sesongen har fått best score hos dommerne etter kriteriene:

– Hvordan opplevde dere kontakten med lagledelse og trenerbenk?
– I hvor stor grad opplevde dere at spillerne respekterte avgjørelsene?
– I hvor stor grad opplevde dere at «benken» aksepterte avgjørelsene?
– Kan dere gi en bedømmelse av hvor positiv atmosfæren i hallen var?

Og her fikk altså DHK og Sola i kvinneklassen best score! Tildelingen vil bli markert ved sesongstart 2012/2013