Positivt resultat og positiv egenkapital de 2 siste årene vitner om godt og grundig arbeid

Elitelisensnemnda har nå behandlet de aller fleste søknadene om Elitelisens for menn og kvinner, og DHK har fått tildelt lisens i grønn kategori. 

I begrunnelsen for å gi DHK eliteserielisens uten anmerkninger (grønn kategori) ligger god dokumentasjon på blant annet verdibasert ledelse, organisasjonsplan og handlingsplan med konkrete tiltak, frister, ansvar og oppfølging.

Disse kravene har DHK oppfylt, og i Eliteserien for menn hadde de fleste klubbene «ting i orden».
Eliteserielisensen har i dag langt flere krav enn bare i orden i det økonomiske, og forbundet følger opp disse strengt.

«Positivt resultat og positiv egenkapital de 2 siste årene vitner om godt og grundig arbeid i klubben», sier daglig leder Arne Dokken.

Han roser både styret, sport, administrasjonen og de frivillige i klubben.

Samtidig retter Arne en stor takk til næringslivet i Drammensregionen, Drammen kommune og Fylkeskommunen.

«Men vi skal fortsette å kjempe i toppen av Eliteserien og må øke inntektene ytterligere slik at sport får best mulige rammebetingelser for videre satsning. Dette arbeidet er vi godt i gang med», avslutter Dokken.

Les mer om lisenstildelingene i Eliteserien her