Styret Drammen Håndballklubb 2020
Leder Svein Erik Bjerkrheim
Nestleder Terje Berget
Styremedlem Gunnar Homdrum
Styremedlem Kåre Hoel
Styremedlem Robert Ege