Waterguard – Drammen

25 ÅR MED LEKKASJESIKRING

Egenutviklede løsninger i nært samarbeid med VVS-bransjen har gitt gode resultater.

Waterguard ble grunnlagt av tidligere Norsk Hydro-ingeniør John Asheim tidlig på 1990-tallet. I 2004 ble virksomheten overtatt av Lars Nilsen og selskapet Lani Invest.

Nært samarbeid med Rørentreprenørene Norge
Waterguards løsninger er utviklet i tett samarbeid med VVS-bransjens spesialister, noe som gjør at rørleggerne nå har et bredt spekter av løsninger som er enkle å montere – samtidig som de er enkle å anvende for brukerne.

SINTEF- og FG-godkjent
SINTEF Byggforsk bekrefter at Waterguard lekkasjestoppere tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan- og Bygningsloven og tilhørende Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 17). I tillegg er våre produkter SP-godkjent i Sverige.

Kontakt oss
Waterguard AS,
Nedre Storgate 46, 3015 Drammen
23 11 56 60 / post@waterguard.no