Øst Riv – Drammen

Velkommen til Øst-Riv AS

Øst-Riv AS er et entreprenørfirma med ca 60 ansatte og vi arbeider med riving, miljøsanering, betongboring og betongsaging.