Økonomisenteret AS er medlem av Regnskap Norge. Alle som er autorisert iht Lov om autorisasjon av regnskapsførere kan bli medlemmer av Regnskap Norge. Foreningen har et eget regelverk – Regler for god regnskapsførerskikk – som medlemmene er forpliktet på å etterleve.

En del viktige oppgaver som ivaretas overfor medlemmenes virksomheter er organisert i et eget aksjeselskap. Slike oppgaver er for eksempel faglig informasjon, medlemssupport, kursvirksomheten og utvikling av hjelpemidler for byrådrift.

Hjemmeside