Næringsforeningen i Drammensregionen – Drammen

Næringsforeningen i Drammensregionen ble stiftet 1. mars 1847. Foreningen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som samler Drammensregionens næringsliv.

Næringsforeningen og næringsrådene har en unik posisjon overfor kommunene og fylket i næringslivssaker.
Det holdes jevnlig møter med de politiske og administrative ledelsene i alle kommunene. Til disse møtene kan våre medlemmer spille inn saker de er opptatt av.

Foreningen tilbyr ca. 100 arrangementer årlig, både av faglig og sosial art, for våre medlemmer. Medlemskapet gir tilgang til et betydelig nettverk av beslutningstakere i regionens næringsliv.

Næringsforeningen representerer et viktig nettverk både for nye kunder/forbindelser og for erfaringsutveksling. Vi har kontorer i Næringslivssenteret i Drammens Børs. Totalt har vi over 900 medlemsbedrifter. Foreningen finansieres gjennom medlemskontingent, sekretariats- og forretningsførerinntekter, og deler av avkastningen på foreningens fondsmidler på 24 millioner kroner.

Hjemmeside