Hokksund Betong ble etablert i 1970 og produserer årlig 40 000 m3 med betong. Vårt geografiske nedslagsfelt er primært Nedre Buskerud, Asker, Bærum og Oslo.

Vi er opptatt av å ha tett dialog med våre oppdragsgivere og legger særlig vekt på våre sjåførers kompetanse og deres personlige kontakt med kundene ute på byggeplassen. Vi følger utviklingen i betongfaget tett og er til en hver til oppdatert på produksjons- og utstyrssiden.

Hokksund Betong hjemmesider for mer info