Gateway Studios – Drammen

Fremtidens film-ogTV-produksjon

Gateway Studios skal bli Norges største medieproduksjonsmiljø, og vi har mål om å utvikle de best egnede og fremtidsrettede studioene innen TV-, film- og virtuell produksjon, gaming, musikk- og lydproduksjon, medieinnhold- og konseptutvikling, prosjektledelse, samt streaming, events, konferanser og opplæring.

Vår forretningsidé er tuftet på samarbeid. Sammen med profesjonelle aktører i næringen – fra etablerte selskaper til nyopprettede start-ups – skal vi være et inkluderende, kompetent og innovativt bidrag til nærings- og kulturutvikling på det sentrale Østlandet, med lokasjoner på Fornebu og i Drammen. I tillegg skal vi, i samarbeid med utdanningsinstitusjonene, bidra til fremtidsrettet utdanning og kompetanseheving gjennom etablering av nye utdanningsløp innen musikk- og medieproduksjon.

Vi skal sørge for økonomisk og bærekraftig drift, og være teknologisk ledende på markedet. I samarbeid med profesjonelle aktører, skal vi utvikle Norges ledende innholdsproduksjonsmiljø og kompetanseklynger, samt tiltrekke og utvikle de beste hodene og talentene.

Navn:
Gateway Studios
Adresse:
Drammen Doktor Hansteins gate 13
Postnr/sted
3044 Drammen
Tlf
971 21 859