Håndballsesongen 2019/2020 sluttet brått, men det er også for mars kåret månedens lag. Spillerne er plukket ut basert på tilbakemeldinger fra trenere, statistikk og fagjury i hall.

På dette laget ble Rasmus Bech valgt til månedes keeper.
Vi gratulerer!