Cenika var der igjen da DHK trengte dem – Drammen

Cenika var der igjen da DHK trengte dem

Det ligger mye følelser og takknemlighet i håndtrykket daglig leder Kristian Kjelling her gir Svein Tore Moe. Mer enn noen gang er den daglige lederen i Cenika med på å gi DHK rammebetingelser som gjør at klubben fortsatt kan ha ambisjoner om å kjempe i toppen av norsk herrehåndball.

-Da vi virkelig var på bar bakke før jul i fjor, stilte Svein Tore og Cenika opp, og ikke bare det, men Sven Tore brukte nettverket sitt og fikk med noen flere på et spleiselag som gjorde at vi kom gjennom noen veldig tøffe tider, forteller Kristian Kjelling.
Klubbens daglige leder skulle egentlig møte Moe midtvinters for å snakke om en større avtale gjeldende fra høsten 2023 da han forsiktig ymtet frempå om Moe og Cenika hadde en liten åpning for å bidro noe allerede halvveis i forrige sesong.
Moen brukte ikke lang tid på å finne en løsning, og noen telefonsamtaler og møter med andre samarbeidspartnere senere, så var redningsplanken for DHK ut sesongen på plass. Senere signerte han også på en treårsavtale som gir klubben et solid fundament for å snu den økonomiske situasjonen i klubben.
-Cenikas bidrag, sammen med noen flere store aktører gjør at vi kan tenke langsiktig, og gjør at vi ikke allerede i oktober må begynne å se på alternative løsninger, bekrefter Kjelling.

Hvorfor engasjerer så en bedriftsleder hvis største utfordring i egen bedrift i øyeblikket er å skaffe nok arbeidskraft til å møte etterspørselen etter produktene deres, seg så mye i en idrettsklubb?
For Moe og Cenika, bedriften han selv etablerte i garasjen i 2005, og som med datterselskap nå omsetter for 700 millioner i året, har vært på lag med DHK helt siden 2012. Da skrev han en sponsoravtale som også forpliktet DHK som klubb til å bidra ukentlig til akademiet til IL ROS der Moe også hadde en fot innenfor. Både som bidragsyter og forelder til håndballspillende barn.
-Det ligger en genuin interesse for idrett i bunnen, og interesse for å legge til rette for at barn og unge skal kunne holde på med idretten sin så lenge som mulig. For å få til et breddetilbud trenger vi også toppidrett, for de unge trenger noen å se opp til. For oss ute i IL ROS var det viktig at også DHK som toppklubb gjorde det bra, for da kom det enda flere spillere til vårt gutteprosjekt, forteller Moe.
Han selger ikke flere sikringsskap selv om det lyser Cenika fra draktene til DHK, men merkevaren Cenika blir profilert, og gjennom business to business-treff er det blitt flere avtaler med andre bedrifter i DHKs sponsorfamilie som har gitt dem meromsetning. Cenika jobber kun i business to business-markedet.

Det er ikke bare kroner og øre rett i klubbkassen Cenika og Moe har bidratt med, men helt siden starten på engasjementet 2012 har Moe ansatt DHK-spillere både i produksjonen og på lageret til bedriften som leverer det meste innenfor energidistribusjon. Cenika leverer rundt regnet 15 000 sikringsskap i året til det norske boligmarkedet, mens det største vekstområdet nå er tavler og trafoer til solcelleparker og større ladeanlegg.
-Det startet med danske Niklolaj Mehl i 2012, og i 2014 kom målvakten Goran Rajkovic som nå er fast ansatt. Andreas Björkmann-Myhr var her i sin første periode i klubben og siden har ni andre spillere vært innenfor dørene våre. Sistemann inn er nykommeren denne sesongen, islendingen Robert Sigurdarsson, forteller Moe.
Han kan ikke få lovprist spillerne som har vært inne og jobbet deltid for Cenika.
-De kommer med arbeidslyst og god arbeidsmoral, og det er aldri noe problem med dem. Vi trenger folk, og gir dem smidighet i hverdagen slik at de kan tilpasse arbeid hos oss med mye trening og kamper .

Moe er så bevisst på og engasjert i det han og bedriften hans er med på, at veien til å taste de åtte sifrene på mobiltelefonen for å nå trener Kristian Kjelling, er veldig kort.
-Jeg er ikke en sånn bedriftsleder som bare sender over pengene, og så går jeg på noen kamper inni mellom. Jeg har engasjement og meninger både om det som skjer fra kamp til kamp, og jeg tillater meg å mene noe om både lag og spillertropp, sier Moe.
-Og da ringer jeg Kristian og snakker om det, selv om jeg er fullstendig klar over egen begrensning..
Kjelling innrømmer at de har hatt noen trefninger og uenigheter opp gjennom årene, men at han setter pris på å ha en sponsor som både involverer seg med et engasjement og en forståelse for hva som foregår der de sender pengene sine, som han beskriver det.
-Vi sparrer om mye, vi, bekrefter han.