Avslutter samarbeidet med Svalebjørg – Drammen

Avslutter samarbeidet med Svalebjørg

Styret i Drammen Håndballklubb og daglig leder Vegard Svalebjørg har blitt enige om å avslutte samarbeidet. Med bakgrunn i klubbens behov fremover, er trener Kristian Kjelling konstituert som daglig leder.

Klubben har i 2022 vært gjennom en omstillingsprosess, med både ny daglig leder og nytt styre og styreleder. Det nye styret tiltrådte etter årsmøtet 29. mars, og fullførte ansettelsesprosessen det gamle styret hadde påbegynt. Svalebjørg startet opp i stillingen i juni og tok over det formelle ansvaret som daglig leder i september.

– Vi avslutter samarbeidet av hensyn til ulikt syn på veien videre. Personlig synes jeg dette er trist, men klubben går foran alt. Det viktigste jeg kan gjøre for klubben nå er tre til side og finne nye utfordringer, sier Vegard Svalebjørg i en kommentar.

-Styret takker Svalebjørg for det arbeidet han har lagt ned for klubben. Det er tøffe tider for en rekke selskap, og underliggende kostnadsnivå øker. Det gjør heller ikke jobben å drive klubb noe enklere. Det er ikke til å legge skjul på at vi også har en krevende økonomisk situasjon, og derfor har klubben nå et behov for enda nærmere forhold mellom styret, sport og administrasjon, sier Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning, styreleder i DHK.

-Vi har et lag på toppnivå som sponsorene støtter opp om, og som vi mener er interessante for langt flere samarbeidspartnere og sponsorer. TV2 har også nå økt sin interesse for håndballen, som igjen gjør oss kommersielt interessante, legger hun til.