Gild avslutning i Gildehallen – Drammen

Gild avslutning i Gildehallen

Klubben og spillerne takket nylig alle de frivillige for den fantastiske jobben de har gjort i år.

Gildehallen på Aass Bryggeri var pyntet til fest da DHK inviterte alle de frivillige til mat og drikke som takk for jobben de har gjort gjennom en lang sesong. Administrasjonen, representanter fra styret, støtteapparatet og alle spillerne hadde møtt opp for å vise hvor mye de satte pris på alle dem som stiller opp på fritiden sin for å hjelpe klubben.

Arne Dokken holdt i regien da klubben takket alle de frivillige gjennom å invitere til mat og drikke etter sesongslutt. Foto Roy Johnsen

Ikke bare i forbindelse med kampene, men også i annet inntektsbringende tiltak. Som vakthold ved arrangement og messer, tilberedning og servering av mat i forbindelse koronavaksinering i både Svelvik, Drammen og Mjøndalen, parkeringsvakter de samme stedene under pandemien.
-Over 170 arrangement og tilstelninger totalt, oppsummerte daglig leder Arne Dokken.
Han styrte forsamlingen gjennom gildet på Aass Bryggeri med rutinert og sikker hånd.

Gildehallen var fylt til trengsel da DHK hedret de frivillige for jobben de har gjort gjennom sesongen. Foto Roy Johnsen

De frivillige stilte opp denne gangen også, slik de har gjort det på over 170 arrangement det siste året. Foto Roy Johnsen

– Vi har hatt en stabil gjeng på mellom 60 og 65 i lang tid nå, med stort og smått, og det har aldri vært noe problem med å få folk til å stille opp på kort varsel når vi er blitt spurt om vi har kunnet bidra til eksterne arrangement. På kampdag har det nærmest gått av seg selv, for det er blitt en rutinert gjeng etter hvert hvor alle kjenner sin oppgave i det store hele, forteller Trond Heieren.
Han ble selv takket av og hedret for sine 20 år i speakerbua sammen med Tommy Svensrud. Begge gir seg etter denne sesongen. Heieren kom med i dette ved en tilfeldighet i 2002, først som frivillig oppe i bua, og siden som ansatt arrangementsansvarlig i klubben.
– Det har vært en mangesidig jobb, innrømmer Heieren.
Han sa opp i DHK denne våren, og fikk med seg et livsvarig adgangskort til alle DHKs kamper som takk.

Trond Heieren ble takket for 20 år som speaker på DHKs hjemmekamper. Siden 2018 har han også vært ansatt i klubben som arrangementsansvarlig. Foto Roy Johnsen.

Ellers takket Frode Falk alle de frivillige på vegne av klubbens nye styre, og trener Kristian Kjelling benyttet også anledningen til å berømme alle de som gjør det mulig for han og spillerne å løpe inn til dekket bord hver gang det er hjemmekamp i Drammenshallen.