DHK avholder årsmøtet digitalt onsdag 14. april – påmelding på e-post – Drammen

DHK avholder årsmøtet digitalt onsdag 14. april – påmelding på e-post

Drammen Håndballklubb innkaller til digitalt årsmøte onsdag 14. april klokken 18.00.

Påmeldingsfrist til årsmøtet er 13. april, og sakspapirer gjøres tilgjengelig på DHKs kontorer i Drammenshallen en uke før årsmøtet.
Frist for innmeldte saker er senest to uker før årsmøtet.
– De som melder seg på, vil få tilsendt en lenke slik at de kan bli koblet opp til årsmøtet digitalt gjennom Teams. Der vil alle påmeldte som har betalt medlemskontingent for 2020 bli akseptert inn til møtet, forteller daglig leder Arne Dokken.

Påmeldingen sendes på e-post til dhk@dhk.no

Daglig leder Arne Dokken håper mange av DHKs 67 medlemmer melder seg på det digitale årsmøtet 14. april. Frist for påmelding er 13. april.

Årsmøtet vil som alltid bestå av de lovforpliktede postene som gjennomgang av årsberetning, godkjenning av regnskap og budsjett, behandling av innkomne saker, og selvfølgelig valg.
– Valgkomiteen har hatt en enkel jobb, og innstilling er enstemmig. Det er noen poster som er på valg, og alle som har hatt de postene stilte seg velvillig til gjenvalg. Så det betyr at valgkomiteens innstilling er gjenvalg over hele linjen, forteller valgkomiteens leder Tom Arild Kristiansen.

Innstillingen, sammen med de øvrige sakspapirene vil være tilgjengelig på DHK – kontoret fra 7. april.