Arne om rikets tilstand ved inngangen til 2021 – Drammen

Arne om rikets tilstand ved inngangen til 2021

Daglig leder Arne Dokken er imponert over den lojaliteten som har rådet over hele linjen i et vanskelig 2020.

-Vi tapte flere millioner kroner i inntekter i 2020, men takket være lojale samarbeidspartnere, spillere og støtteapparat, frivillige, Drammen kommune og en kompensasjonsordning for idretten, så har vi holdt hodet over vannet i et vanskelig 2020, forteller Arne Dokken.

Lojale
Klubbens daglige leder mener det er en fjær i hatten for DHK som arbeidsgiver og samarbeidspartner med næringslivet at man kom seg gjennom koronatiden med nedstenginger, avlysninger, permisjoner og alle begrensningene på en slik måte.
– Våre sponsorer stilte opp lojalt, ja kanskje i overkant av hva vi kunne forvente for det var jo mange som ble rammet av epidemien. Vi opplevde at vi mistet 2-3 stykker, men vi fikk også inn 6-7 nye. Den lojaliteten som ble vist i en vanskelig tid for alle, er jo noe som vil bli med i en totalvurdering av den siden av vår drift ved neste korsvei, sier Dokken.

Daglig leder Arne Dokken håper og tror at klubben vil være tilbake i normal drift igjen i august. Foto: Roy Johnsen

Tilbakemeldingene fra dem som kom inn var at de syntes det var spennende å se hvordan det var å samarbeide med klubben. Og de så de tette relasjonene mellom samarbeidspartnerne i DHK-familien som et gode.
– Og det i en periode der den interne aktiviteten ble veldig skadelidende på grunn av alle begrensningen som naturlig nok lå der med koronaen som et bakteppe. Sånn sett ser vi lysere på den tiden som kommer, sier Dokken.

Igjen er jeg imponert over den lojaliteten alle innen sport hos oss viste i den fasen

Arne Dokken

Han mener også den måten spillergruppen og støtteapparatet sto fram på da Norge stengte ned og permisjoner tvang seg fram, også gir et godt signal tilbake til kubben. Og igjen bruker Dokken ordet lojalitet.
-Vi var den første eliteserieklubben som permitterte sport, men vi var også den første som hentet dem tilbake. Spillerne, og støtteapparat, skal ha ros for måten de kom til de nødvendige reforhandlingene av kontraktene. Noe som var helt nødvendig skulle vi komme tilbake når Idretts-Norge igjen åpnet for aktivitet. Igjen er jeg imponert over den lojaliteten alle innen sport hos oss viste i den fasen, sier Dokken.
-Og jeg har hele veien nå vært imponert over hvordan de har forholdt seg til alle restriksjonene i forbindelse med smittevern, avstand og regler i forbindelse med reiser, trening og kamper. Og de har klart det, vi har ikke hatt en eneste smittet i våre rekker.

Og det var helt fantastisk hvordan de frivillige tok sin del av ansvaret for at dette skulle foregå etter de retningslinjene som lå til grunn

Arne Dokken

Dokken var veldig spent under permisjonstiden på om man ville rekke alt som måtte på plass da det ble klart at elitehåndballen ville starte opp igjen med aktiviteten sin i slutten av august. Han var ikke bekymret for om spillerne ville være klare, men det var mye som skulle på plass for at man i det hele tatt skulle kunne arrangere kamper.
For protokollen som lå til grunn for å drive idrett på elitenivå var omfattende.
– Alle frivillige, administrasjonen og styret stilte opp og dro i samme retningen. Dette skulle vi klare. Selv om det var begrensninger når det gjaldt publikum og stengt kafeteria, så skulle jo arrangementene gå sin gang. Og det var helt fantastisk hvordan de frivillige tok sin del av ansvaret for at dette skulle foregå etter de retningslinjene som lå til grunn for at vi i det hele tatt skulle få lov til å drive med aktiviteten vår. Det være seg riggere, vakter, TV-team, billettører, moppere og sekretariat.

Gode hjelpere i Drammenshallen
Dokken er også helt klar på at man ikke kunne opprettholdt den nødvendige aktiviteten uten at Drammen kommune og de ansatte i Drammenshallen hadde vært så imøtekommende og behjelpelige som de har vært.
-De har lagt forholdene til rette innenfor de gjeldende rammene de har måtte forholde seg til, og har vært til uvurderlig hjelp.

I rute inn i 2021
2020 er historie. Sesongen 2019/2020 ble det 3. plass i en serie som ikke ble ferdigspilt, og det ble derfor heller ikke noe sluttspill. DHK var likevel kvalifisert for europacup, men valgte å gi walkover til sin østerrikske motstander i 3. runde da klubben i samarbeide med kommunens helsemyndigheter ikke kunne se hvordan man kunne arrangere en slik aktivitet med et lag fra en nasjon som på det daværende tidspunktet i pandemien var nedstengt og i rød sone.
– Slik situasjonen ble vurdert av alle som var involvert, var det en enkel avgjørelse å ta. Men ambisjonen om å spille i Europa hvert år den ligger nedfelt i DHK. Og skal vi det, så må vi hele tiden være blant de tre beste i Norge hvert år.
– Og det er målet denne sesongen også, og vi er godt i rute, avslutter Dokken.