Utsatt! DHK årsmøte 19. mars – Drammen

Utsatt! DHK årsmøte 19. mars

Pga Corona-situasjonen er DHK sitt årsmøte utsatt på ubestemt tid – klubben vil komme tilbake med nytt tidspunkt.

Styret i Drammen Håndballklubb innkaller til årsmøte i Drammenshallen torsdag, 19. mars kl. 18.30.

Sakspapirer med agenda gjøres tilgjengelig på DHK sitt kontor i Drammenshallen en uke før møtet.

Medlemmer kan levere inn saker til styret. Frist: senest to uker før møtet.

Agenda

Årsmøte – Drammen Håndballklubb

Torsdag 19. mars 2019 kl.18:30

Drammenshallen i kafeteriaen.

 1. Åpning av årsmøtet og godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, referent og to desisorer til å undertegne protokoll
 4. Behandling av årsberetningen 2019
 5. Behandling av regnskap 2019, herunder revisors og kontrollkomiteens beretning
 6. Behandling av innkomne forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent 2020
 8. Vedta budsjett for 2020
 9. Behandle organisasjonsplan
 10.  Engasjere revisor
 11. Valg