Utmerkelser i DHK – Drammen

Utmerkelser i DHK

Hederstegn Innsatspokal Bragd Merke
Arne Bjerknes Anne Ekeland Anders Ruud Gundersen
Bent Mogensen Arne Bjørnerud Bård K. Nordhagen
Bernt Hovind Bente Gudem Christian L. Spanne
Børre Haugen Bente Kolstad Holm Eivind Nygård
Finn Andersen Egil Burud Espen Lie Hansen
Gro Odde Grethe Solbakken Frode Hagen
Håkon Røine Inger Steen Frode Scheie
Jan Andersen Per Sørensen Geir Erlandsen
Kjetil Gaustad Rune Kristoffersen Geir Jomaas
Kristin Haftorn Johansen Vesla Sigvartsen Geir Oustorp
Kåre Hoel Wenche Hauglum Glenn Solberg
Leif Ole Engen Jan R. Lislerud-Hansen
Liv Dahl Joakim Hykkerud
Morten Ekeland Kent Harry Andersson
Morten Holm Knut-Helge Jacobsen
Nina Francoise Raabe Kristian Kjelling
Svein Erik Bjerkrheim Lars Erik Bjørnsen
Terje Steen Lasse Steinseth
Tore Brath Marius H. Andersen
Tron Hempel Marius Riise
Arild Østeby Mathias Kolstad Holm
Otto Petter Paulsen
Svein Erik Bjerkrheim
Vegard Strand
Øystein Johannesen