Rapport fra årsmøtet – Drammen

Rapport fra årsmøtet

I forrige uke ble det avholdt årsmøte hos oss i DHK, og med bred enighet om veien videre gikk dette stille og rolig for seg.

Nestleder i styret, Leif Kronstad, oppsummerte de viktigste hendelsene i året som gikk, og orienterte de fremmøtte om veien videre.

Det er ingen hemmelighet at DHK satser mot gull i nærmeste fremtid, og klubbens medlemmer fikk et godt innblikk i filosofien det jobbes etter både blant den sportslige ledelsen, administrasjonen og styret.

Vår hovedfilosofi går ut på at Grundigligaen skal vinnes basert på en god økonomi og solid organisering, og her er det følgende nøkkelpunkter som avhenger av hverandre i videreutviklingen av klubben:

– Økonomi
– Spillerutvikling og anlegg
– Sportslig suksess
– Kommunikasjon & omdømme
– Marked- og sponsoraktivitet

Som en del av sin handlingsplan er styret fast bestemt på å styrke administrasjonen, og å oppnå enda bedre samspill mellom styre og administrasjon. På markedssiden er det laget planer for å utvikle flere alternative inntektskilder for klubben, samtidig som det arbeides aktivt med å styrke forholdet til alle våre nåværende samarbeidspartnere.

Mens Therese Kielich og Svein Gulliksrud har valgt å gå ut av klubbens styre, har vi fått inn to veldig sterke ressurspersoner i Roar Ingdal og Toril Fiskarstrand. I tillegg har Arild Østeby nå blitt et fullverdig styremedlem, mens Nina Eirin Marheim Sørsdal har gått inn som varamedlem.

Svein Tore More ble klappet inn som styreleder for to nye år, og det «nye» styret ser dermed ut som følger:

Styreleder
Svein Tore Moe
Styremedlem Leif Kronstad
Styremedlem Morten Holm
Styremedlem Lisbeth Wølner
Styremedlem Arild Østeby
Styremedlem Roar Ingdal
Styremedlem Toril Fiskarstrand
Varamedlem Nina Marheim Sørsdal
Varamedlem Mette Gilhuus Johansen

Vi gleder oss til å utvikle klubben ytterlige i årene som kommer.