Otra Norge AS – Drammen

Otra Norge AS

Otra  Norge AS er en del av det verdensomspennende grossistkonsernet Sonepar som er verdens største aktør for distribusjon av elektromateriell. Sonepar har mer enn 32 000 ansatte og en omsetning på over 100 milliarder NOK.

Otra Norge AS er etablert med egne selvbetjeningslagre på i alt 12 steder i Norge og har 150 ansatte. Omsetningen passerte 900 millioner i 2012 og selskapet har planer for fortsatt vekst i eksisterende og nye markeder. Otra Norge AS som har sitt sentrallager i Drammen, har et vel utbygd distribusjonsapparat. Vareforsyningen til alle avdelinger skjer over natten, slik at produktene er tilgjengelig for kunden tidlig neste dag. Alle avdelingene har et fagkyndig personale som tilbyr lokal kompetanse innen sterk- og svakstrøm, lys, varme og industrielektriske produkter. Otra Norge AS tilbyr kvalitetsprodukter fra markedsledende leverandører.

www.otranorge.no