Streetball is here! – Drammen

Streetball is here!

Rene og Conny har vært på besøk hos Aktiv365 i Modum med det nye Streetball-konseptet.  Det ble instruert og vist øvelser til aktivitetsledere fra forskjellige skoler.  Målsetningen var å vise alle de muligheter streetballen gir.

Streetball er på en måte håndball ute, men det er også noe mer. Det er også en helt annen måte å tenke på. Streetball handler om ball, lek, bevegelse og den gode opplevelse framfor konkurranse og turneringer med vinnere og tapere. Det er viktig leken med ball er synlig, at alle har det gøy og at aktivitetene foregår der hvor det er mennesker; i bybildet, parker og parkeringsplasser. Spillet foregår nærmest uten regler og spillernes egne initiativer og ideer dyrkes frem, så lenge det handler om muligheter og ikke begrensninger.

Streetball kan deles inn i to kategorier, selve spillet og de mange ulike Streetball-aktivitetene. Her handler det primært om lek, sjonglering og ulike utfordringer med ball. Mange av øvelsene handler om å være i kontakt med ballen i så stor grad som mulig, å skape tillit og trygghet til ballen og fremme øye-hånd koordinasjonen. Streetball har fjernet alle de vanskelige elementene fra vanlig håndball, samtidig som det er hentet inspirasjon fra blant annet Street basket.
For mer informasjon – ta kontakt med Conny Hamann-Boeriths på conny@dhk.no!
http://www.dhk.no/streetball/