Lokalt stortalent valgte DHK neste sesong – Drammen

Lokalt stortalent valgte DHK neste sesong

Ole-Jacob er en av de største talenter i Norge og en lokal gutt som vi er riktig glade for har tegnet kontrakt med dhk.
Han har også tidligere spillet i dhk, men den siste åren har Ole-Jakob spilt 1 divisjons håndball i St. Hallvard.

Neste sesong blir han å finne i Drammenshallen.