Sportslig ledelse – Drammen

Sportslig ledelse

 

 Trener elite:  Kristian Kjelling +47 924 31 393
 Ass. trener elite  Vegar Saua  
 Oppmann elite:
 Teamkoordinator elite:  Kjetil Gaustad  +47 911 02 663
Fysio:  Marius Hoel +47 971 90 020