Kamp for UNICEF

DHK møter St. Hallvard og CENIKA inviterer til kamp for flyktningebarn i Jordan.

Skrevet av Morten Holm

Se mer her om hva hjelpen går til!